​Klima/ventilation

​​Dette apparat er ikke kun velegnet til at forbedre dit indeklima, men kan også varme dit brugsvand op - selvfølgelig med økonomisk gevinst!

Titans ventilationssystem LWP 300W henter varmen fra afgangsluften vha. en luft/vand-varmepumpe.

Temperaturdifferencen mellem stuetemperaturen og det nedkølede afgangsluft benyttes til at opvarme dit brugsvand og/eller vandet til varmesystem.

Den friske luft ude fra strømmer til vha. luftspjælde i ydermuren og sørger således for et permanent godt indeklima.Du kan finde mere information i brochuren her ved siden af.

​Klima/ventilationsanlæg LWP 300W

Titan Heating IVS - Adelgade 67 G - 9500 Hobro - Tlf.: 9852 1000 - Mob.: 4044 5070 - info@titanheating.dk - CVR: 37439967